ENTRE Casesamling

I ENTRE Casesamling kan du finde eksempler på, hvordan undervisere og studerende på kunstskolerne anvender entreprenørskab som vidensområde. Samlingen deler viden på tværs af kunstfaglige ståsteder og skal bidrage med inspiration til, hvorledes både man som underviser og studerende kan bringe et bredt entreprenørskabsbegreb i spil i undervisning og kunstnerisk praksis. 

 
Samlingen er kun lige begyndt. I dag kan du bl.a. læse interviews med Jonas Frederiksen og Per Damgaard Hansen fra Den Danske Filmskole, med Andreas Liebmann fra Den Danske Scenekunstskole samt med dimittender fra kunstskolerne.
 
Kontakt os gerne, hvis du har en case, du gerne vil have med i samlingen, og læse mere på vores ENTRE Casesamlings side.