ARTIKLER & RAPPORTER

Rapporter og politiske aftaler der vedrører CAKIs arbejde med tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.

 


TRYK- BØLGEN EN METODE TIL KULTURELLE AFTRYK, Fonden for Entreprenørskab og Den Danske Filmskole, November 2021


Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser – Strukturudvalgets anbefalinger, Kulturministeriet, November 2021


Sådan kan vi undersøge kunstens betydning Bikubenfonden, December 2020


Artist Management I Danmark  Caroline Ravn, Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), Maj 2020


Vækstplan for de kreative erhverv Erhvervsministeriet, Maj 2019


Markedsvilkår for dansk billedkunst  Trine Bille, CBS, November 2018


Anbefalinger for Vækstteam for kreative erhverv til regeringen Vækstteam for kreative erhverv, Oktober 2018


Iværksætterindblikket, Fonden for entreprenørskab, Oktober 2018


Kunstens Rammer, Bikubefonden, Juni 2017


Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter Kulturministeriet, April 2017


The Fusion Effect Nesta, May 2016


Entrepreneurship Education at Schools in Europe EU-Kommissionen, April 2016


Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering Fonden for Entreprenørskab, 2016


The AHRC Cultural Value Project Geoffrey Crossick & Patrycja Kaszynska, 2016


Utvärdering av KreaNord: Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015 Nordiska ministerrådet, 2015


Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier Tænketanken DEA, April 2015


Entreprenørskab i VIA – Når viden skaber handling VIA University College, Marts 2015


Undervis i Innovation. Inspiration fra underviser til underviser på de videregående uddannelser Danmarks Evalueringsinstitut, December 2014


Creating Growth – Measuring cultural and creative markets in the EU GESAC, December 2014


New Innovation Actors – Design and Technology in the Interest of Society Danish Design Centre, September 2014


Erhvervsstrategi for kreative industrier i København Københavns Kommune og Dansk Design Center, Februar 2014


Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning Fonden for Entreprenørskab, April 2013


Vækstplan for kreative erhverv – Design EVM, Februar 2013


Entrepreneurship Education in the Nordic countries Norden, December 2012


Store forandringer – Store muligheder KreaNord, November 2012


Anbefalinger fra Væksteamets for Kreative Erhverv – Design EVM, November 2012


Kreative Norden 2012 KreaNord, September 2012


Danmark som innovativ frontløber Mandag Morgen, 2012


Entreprenørskab på de kunstneriske og kulturelle uddannelser CAKI, 2012


Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser Kulturministeriet, 2012


Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – Udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser Kulturministeriet, 2012


Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden KreaNord, Nordisk ministerråd, 2011


Behovsanalyse, del I: Kreative erhverv i Danmark CKO, 2011


PEAK PUBLIKATION – Et udviklingsprojekt om at integrere entreprenørskab i arkitektuddannelsen Arkitektskolen Aarhus, 2011


Entreprenørskab fra ABC til Ph.D – en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i Danmark Fonden For Entreprenørskab, 2011


Vækst via oplevelser – en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien  Erhvervs- og byggestyrelsen + CKO, 2011


The Creative Economy and Culture at the Heart of Innovation Policy Ministry of Education, Finland, 2010


The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries Utrecht School of the Arts, December 2010


Universiteternes iværksætterbarometer 2010, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2010


The impact of culture on creativity KEA European Commission, 2009


Strategi for uddannelse i entreprenørskab Forsknings- og Innovationsstyrelsen, november 2009


 

Artikler og udgivelser vedr. kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab, kunstnerisk innovation og tværfaglighed

 


Connecting Audiences – Nøglen ligger i data
af CKI, 2021

“Hvordan kan vi anvende data til at forstå publikum, brugere og deres valg?”.


Connecting Audiences – synergi mellem utraditionelle partnerskaber
af CKI, 2021

“INGEN ER LIGE SÅ KLOGE SOM OS ALLE SAMMEN”.


My essential reads: Cultural value and evaluation
by Beatriz Garcia,  2021

Are you thinking about approaches to evaluation and impact and how best to capture cultural value? How has cultural evaluation evolved and why have some approaches become more dominant?


Publikum tættere på – 10 centrale indsigter
af Branche & Støtte, Februar 2021

Filminstituttet har sammen med antropologer fra bureauet Will & Agency og repræsentanter for filmbranchen undersøgt, hvordan man i dansk film arbejder med og forholder sig til publikum. Indsatsen munder nu ud i 10 indsigter og nye anbefalinger.


Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2021
af Applaus, Februar 2021

Applaus’ nye rapport præsenterer resultaterne af en brancheundersøgelse, der kortlægger den danske scenekunstbranches publikumsudviklingsarbejde. Rapporten viser, at 73% af den danske scenekunstbranche arbejder med publikumsudvikling, men at der fortsat er behov for mere viden og flere redskaber.


Let the Music Play: Save Our Summer 2021
af UK Music, Januar 2021

Den britiske musikbranche har lavet en rapport, hvor de beskriver udfordringerne i branchen foranlediget af Covid-19, og kommer med forslag til, hvordan det kan løses. Den kan man udemærket bruge som inspiration, på tværs af kunst og kultur.


Billedkunstens betydning
af Bikubenfonden, 2020

Bikubenfonden har gennemført et udviklingsprojekt på tre kunstmuseer for at teste, hvordan man kan indhente kvalitative data om billedkunstens betydning.

Som en del af samme undersøgelse er også udgivet metoderedskab til at opnå kvalitativ indsigt i billedkunstens betydning.


Det kunstneriske medborgerskab
af Kristina Holgersen & Pernille Skov, CAKI, Oktober 2020

Hvad betyder et kunstnerisk medborgerskab? Begrebet har fundet vej til både kunstskolernes strategipapirer, kulturpolitikken og den offentlige debat, men definitionen af begrebet er stadig i sin tilblivelse. Vi forsøger i dette indlæg at komme betydningen af begrebet lidt nærmere og indkredse dets relevans i relation til de kunstneriske uddannelser.


Billedkunstens økonomiske rum
af Bikubenfonden, 2018

Billedkunstens Økonomiske Rum er gennemført af CBS i 2018 og giver et indblik i billedkunstens vilkår i Danmark set i et økonomisk perspektiv.


Vækst i de kreative erhverv

af Dansk Erhverv, 2017

Dansk Erhverv lancerer med udspillet Vækst i de kreative erhverv en samling af deres 23 bedste forslag til bedre rammevilkår for kreative erhverv.


Entrepreneurship in the Cultural and Creative Industries. Insights from an Emergent Field
by Andrea Hausmann and Anne Heinze, European University Viadrina Franfurt (Oder), 2016

The article reports the results of a systematic review of the current state of research on arts, cultural and creative entrepreneurship. By means of a systematic database search,50 scientific articles from peer-reviewed journals were identified and analyzed with regard to the interpretation of the terms and the primary objects and focal areas of current research. In conclusion, it states that to date there is no consensual understanding of the terms.


The Berkeley Method of Entrepreneurship
af
American Society for Engineering Education, 2015

The Berkeley Method of Entrepreneurship (BMoE) is a holistic teaching and learning approach that enables engineers to be more entrepreneurial. It encompasses three main elements: infrastructure, mindset and tactics“. 


Send flere penge!?
Af Line Rosenvinge, Direktør, Tender Task, Børsen 29. marts 2015

Line Rosenvinge kommer i dette blogindlæg ind på de tre videregående kunstuddannelsers økonomi og fordeling, samt sondringen mellem kunstneren som kulturentreprenant og kunstneren som bidragsyder til samfundsdannelsen.


Kreative Industrier kan trække Europa op
Mandag Morgen, 20.02.2012


Kunst på kommando
Af Agnete Braad, Statens Scenekunstskole
Politiken, 30. august 2012.

Læs Agnete Braads kronik i Politiken om bl.a. kunstnerisk udviklingsvirksomhed, tværkunstnerisk undervisning, internationalisering, akkreditering og entreprenørskab for vores dimittender.


Her gror de kreative iværksættere
Af Mette Alrø Stoktoft, DKDM, November 2012

Læs Mette Alrø Stoktofts artikel om CAKIs arbejde til Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums medlemsblad.


Kreative grænsekrydsninger
Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring, 2010, Vol. 1, side 69-79.
Af Lene Tanggaard (LT), cand.psych., Ph.d., professor, Institut for Kommunikation og leder af Center for Kvalitative Studier.

Hovedpointen med artiklen er at give mulighed for en større klarhed på, hvad der skal til for at være kreativ, men også at åbne op for en diskussion af selve kreativitetsbegrebet og grænsefladerne imellem håndværk og kreativitet.


How we value arts and culture
Af John Holden, prof. og medlem af Tænketanken Demos. Artiklen udkom første gang i Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management i 2009

I artiklen præsenterer John Holden sit perspektiv på værdien af det kreative og kulturelle arbejder i relation til samfundsøkonomien, mellemmenneskelige relationer og individuel identitet.


The cultural entrepreneur and the creative industries: beginning in Vienna
Richard Swedberg in Journal of Cultural Economics, vol. 30, issue 4, pp. 243 – 261, December 2006

The paper draws attention to the possible contribution that the works of Max Weber, Emile Durkheim and Georg Simmel can make to our understanding of the creative industries and cultural entrepreneurship. It also discuss Schumpeter’s ideas on art and entrepreneurship.