ARTICLES

Current articles about entrepreneurship, interdisciplinarity and artistic innovation.

 


Send flere penge!?
Af Line Rosenvinge, Direktør, Tender Task, Børsen 29. marts 2015

Line Rosenvinge kommer i dette blogindlæg ind på de tre videregående kunstuddannelsers økonomi og fordeling, samt sondringen mellem kunstneren som kulturentreprenant og kunstneren som bidragsyder til samfundsdannelsen.


Med ja-hatten på afveje
Af Anna Lidell, Københavns Univeristets Alumneforening, September 2014

Anna Lidell har været mentee hos Morten Øhlenschlæger Andersen fra CAKI og fortæller her om sit forløb.


Her gror de kreative iværksætter
Af Mette Alrø Stoktoft, DKDM, November 2012

Læs Mette Alrø Stoktofts artikel om CAKIs arbejde til Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums medlemsblad.


Kunst på kommando?
Af Agnete Braad, Statens Scenekunstskole
Politiken, 30. august 2012.

Læs Agnete Braads kronik i Politiken om bl.a. kunstnerisk udviklingsvirksomhed, tværkunstnerisk undervisning, internationalisering, akkreditering og entreprenørskab for vores dimittender.


Kreative Industrier kan trække Europa op
Mandag Morgen, 20.02.2012


Kreative grænsekrydsninger
Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring, 2010, Vol. 1, side 69-79.
Af Lene Tanggaard (LT), cand.psych., Ph.d., professor, Institut for Kommunikation og leder af Center for Kvalitative Studier.

Hovedpointen med artiklen er at give mulighed for en større klarhed på, hvad der skal til for at være kreativ, men også at åbne op for en diskussion af selve kreativitetsbegrebet og grænsefladerne imellem håndværk og kreativitet.