ARTIKLER & RAPPORTER

Rapporter og politiske aftaler der vedrører CAKIs arbejde med kunstnerisk innovation og entreprenørskab.


Vækstplan for de kreative erhverv Erhvervsministeriet, Maj 2019


Anbefalinger for Vækstteam for kreative erhverv til regeringen Vækstteam for kreative erhverv, Oktober 2018


Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter Kulturministeriet, April 2017


The Fusion Effect Nesta, May 2016


Entrepreneurship Education at Schools in Europe EU-Kommissionen, April 2016


Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering Fonden for Entreprenørskab, 2016 


Utvärdering av KreaNord: Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015 Nordiska ministerrådet, 2015


Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier Tænketanken DEA, April 2015


Entreprenørskab i VIA – Når viden skaber handling VIA University College, Marts 2015


Undervis i Innovation. Inspiration fra underviser til underviser på de videregående uddannelser Danmarks Evalueringsinstitut, December 2014 


Creating Growth – Measuring cultural and creative markets in the EU GESAC, December 2014


New Innovation Actors – Design and Technology in the Interest of Society Danish Design Centre, September 2014


Erhvervsstrategi for kreative industrier i København Københavns Kommune og Dansk Design Center, Februar 2014


Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning Fonden for Entreprenørskab, April 2013 


Vækstplan for kreative erhverv – Design EVM, Februar 2013


Entrepreneurship Education in the Nordic countries Norden, December 2012


Store forandringer – Store muligheder KreaNord, November 2012


Anbefalinger fra Væksteamets for Kreative Erhverv – Design EVM, November 2012


Kreative Norden 2012 KreaNord, September 2012


Danmark som innovativ frontløber Mandag Morgen, 2012


Entreprenørskab på de kunstneriske og kulturelle uddannelser CAKI, 2012


Behovsanalyse, del I: Kreative erhverv i Danmark CKO, 2011


Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser Kulturministeriet, 2012


Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – Udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser Kulturministeriet, 2012


Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden KreaNord, Nordisk ministerråd, 2011


The Creative Economy and Culture at the Heart of Innovation Policy Ministry of Education, Finland, 2010


The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries Utrecht School of the Arts, December 2010


Strategi for uddannelse i entreprenørskab Forsknings- og Innovationsstyrelsen, november 2009 


The impact of culture on creativity KEA European Commission, 2009 


Dig og dine brugere Teori & Praksis, 2011


Universiteternes iværksætterbarometer 2010, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2010


PEAK PUBLIKATION – Et udviklingsprojekt om at integrere entreprenørskab i arkitektuddannelsen Arkitektskolen Aarhus, 2011


Entreprenørskab fra ABC til Ph.D – en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i Danmark Fonden For Entreprenørskab, 2011


 

Aktuelle artikler indenfor tværfaglighed, kunstnerisk innovation og
entreprenørskab.


Send flere penge!?
Af Line Rosenvinge, Direktør, Tender Task, Børsen 29. marts 2015

Line Rosenvinge kommer i dette blogindlæg ind på de tre videregående kunstuddannelsers økonomi og fordeling, samt sondringen mellem kunstneren som kulturentreprenant og kunstneren som bidragsyder til samfundsdannelsen.


Med ja-hatten på afveje
Af Anna Lidell, Københavns Univeristets Alumneforening, September 2014

Anna Lidell har været mentee hos Morten Øhlenschlæger Andersen fra CAKI og fortæller her om sit forløb.


Her gror de kreative iværksættere
Af Mette Alrø Stoktoft, DKDM, November 2012 

Læs Mette Alrø Stoktofts artikel om CAKIs arbejde til Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums medlemsblad.


Kunst på kommando
Af Agnete Braad, Statens Scenekunstskole 
Politiken, 30. august 2012.

Læs Agnete Braads kronik i Politiken om bl.a. kunstnerisk udviklingsvirksomhed, tværkunstnerisk undervisning, internationalisering, akkreditering og entreprenørskab for vores dimittender.


Kreative Industrier kan trække Europa op
Mandag Morgen, 20.02.2012 


Kreative grænsekrydsninger
Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring, 2010, Vol. 1, side 69-79.
Af Lene Tanggaard (LT), cand.psych., Ph.d., professor, Institut for Kommunikation og leder af Center for Kvalitative Studier.

Hovedpointen med artiklen er at give mulighed for en større klarhed på, hvad der skal til for at være kreativ, men også at åbne op for en diskussion af selve kreativitetsbegrebet og grænsefladerne imellem håndværk og kreativitet.