Gå på opdagelses i CAKI’s arkiv over støttede studenterprojekter

Indtil 2019 bevilligede CAKI, gennem en projektpulje, økonomisk støtte til studerende tilknyttet kunstskolerne, som ønskede at arbejde med konkrete tværkunstnerisk eller tværæstetisk samarbejder, hvor der opstod en gensidig læring på tværs af de studerendes kunstfaglige ståsteder.

Gå på opdagelse i arkivet og find inspiration til potentiel fremtidige tværkunstneriske projekter og ideér.

Du finder arkivet her.