RAPPORTER

Rapporter og politiske aftaler der vedrører CAKIs arbejde med tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.


Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter

Kulturministeriet, April 2017


Entrepreneurship Education at Schools in Europe

EU-Kommissionen, April 2016


Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering 

Fonden for Entreprenørskab, 2016


Utvärdering av KreaNord: Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015

Nordiska ministerrådet, 2015


Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier

Tænketanken DEA, April 2015


Entreprenørskab i VIA – Når viden skaber handling

VIA University College, Marts 2015


Undervis i Innovation. Inspiration fra underviser til underviser på de videregående uddannelser

Danmarks Evalueringsinstitut, December 2014


Creating Growth – Measuring cultural and creative markets in the EU

GESAC, December 2014


New Innovation Actors – Design and Technology in the Interest of Society

Danish Design Centre, September 2014


Erhvervsstrategi for kreative industrier i København

Københavns Kommune og Dansk Design Center, Februar 2014


Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning 

Fonden for Entreprenørskab, April 2013


Vækstplan for kreative erhverv – Design

EVM, Februar 2013


Entrepreneurship Education in the Nordic countries

Norden, December 2012


Store forandringer – Store muligheder

KreaNord, November 2012


Anbefalinger fra Væksteamets for Kreative Erhverv – Design

EVM, November 2012


Kreative Norden 2012

KreaNord, September 2012


Danmark som innovativ frontløber

Mandag Morgen, 2012


Entreprenørskab på de kunstneriske og kulturelle uddannelser

CAKI, 2012


Behovsanalyse, del I: Kreative erhverv i Danmark

CKO, 2011


Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser

Kulturministeriet, 2012


Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – Udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser

Kulturministeriet, 2012


Entreprenørskab og foretagsomhed på de kunstneriske uddannelser i Norden

KreaNord, Nordisk ministerråd, 2011


The Creative Economy and Culture at the Heart of Innovation Policy

Ministry of Education, Finland, 2010


Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, november 2009


The Impact of Culture
KEA European Commission, 2009


Dig og dine brugere

Teori & Praksis, 2011


Universiteternes iværksætterbarometer 2010,

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2010


PEAK PUBLIKATION – Et udviklingsprojekt om at integrere entreprenørskab i arkitektuddannelsen

Arkitektskolen Aarhus, 2011


Vækst via Oplevelser

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 2011


Entreprenørskab fra ABC til Ph.D – en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i Danmark

Fonden For Entreprenørskab, 2011


Kunsten at fremme kunsten

Statens Kunstråd, 03.11.2011


ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Regeringen, oktober, 2011


KUNSTSTØTTEUDVALGETS RAPPORT OM DET STATSLIGE KUNSTSTØTTESYSTEM

Kulturministeriet, september 2011


GRØNBOG – Frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale

EUROPA-KOMMISSIONEN, 2010