Sig mig, at tingene taler

Med et ønske om at bidrage til debatten omkring materialitet i samtidskunsten, kuraterede to studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014, fem forskellige udstillinger med unge kunstnere fra ind- og udland. 

Formål

Sig mig, at tingene taler er en tværkunstnerisk diskussion omkring materialitet faciliteret af Cecilie Skov og Moa Alskog, der begge er studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. Gennem et fagligt samarbejde ønsker de to studerende at indskrive sig i en aktuel debat om materialitet i samtidskunsten samt og belyse denne i et kunstnerisk perspektiv.

Beskrivelse

Projektets kerne er fem forskellige udstillinger på fire udstillingssteder med unge talentfulde kunstnere fra ind- og udland. Via udstillingerne, en hjemmeside og en opsamlende publikation vil Sig mig, at tingene taler facilitere en diskussion om forholdet mellem form og indhold. Diskussionen skal åbne op for de forskellige kunstneriske praksissers tilgang til materialitet, så vi i fællesskab kan skabe et nuanceret ordforråd, der giver mulighed for fremtidige samarbejder på tværs af skolerne.

I denne sammenhæng vil Moa Alskog og Cecilie Skov agere kuratorer, da kuratering netop er en essentiel del af projektet. De studerende har gennem tværfaglig konceptudvikling, dialog og refleksion valgt at invitere kunstnere fra forskellige baggrunde og med forskellige materialeforståelser til at bidrage til udvidelse af diskussionen og på den måde mangfoldiggøre materialeforståelsen på den danske kunstscene.

De studerende siger selv om projektet

”Vores mål er at faciltere en diskussion om materialeforståelse i samtidskunst i dag for dermed at udvikle et mere nuanceret sprog om brugen af materialer. Vi ønsker at tage diskussionen op med internationale kunstnerne, dels gennem de praktiske udstillinger, dels gennem en efterfølgende tekstbaseret dialog. Vi finder det nødvendigt og på høje tid at italesætte forholdet mellem form og indhold i forhold til materialevalg set fra kunstnernes perspektiv (fremfor fra kritikernes/teoretikernes perspektiv). At kunstnerens stemme bliver hørt i debatten.”

Sig mig, at tingene taler kunne opleves på fire forskellige udstillingssteder over fem torsdage i november og december 2014. De udstillede kunstnere var: Mille Højerslev Nielsen, George Nesbitt & Isabel Denny, Dina Friemuth, Kristian Laudrup og Damir Avdagic.

Mille Højerslev Nielsen

 

George Nesbitt & Isabel Denny


Dina Friemuth

 

Kristian Laudrup

 

Damir Avdagic

 

Projektet blev støttet med 7.689 kr.

 

Projektteam

Cecilie Skov, studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, billedhuggerlinjen

Moa Alskog, studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, linjen for tidsbaserede medier

Emilia Michalsdotter, studerende ved KADK, Indtitut for Visuelt Design.

Derudover medvirker unge kunstnere fra ind- og udland, ligesom flere undervisere har været tilknyttet som sparringspartnere.

Kontakt

Cecilie Skov

50 44 22 86

info@cecilieskov.com