Er tågen her også i morgen?

Formål:

Er tågen her også i morgen? er et tværkunstnerisk projekt ledet af Troels Kortegaard Ullerup (skuespil, DDSKS, Århus), Sofie Jonsson Stål og Sofie Højgaard Hansen (arkitektur, KADK), der undersøger nye kollaborative skabelsesprocesser i et scenekunstnerisk hybridfelt mellem performance, installation og teater. Som et flerstemmigt korværk og en symfoni, bevæger forestillingen sig udfra nutidens undergangsangst og ind i en undersøgelse af ‘den nye natur’ for til sidst at slutte i fremtidens natur.

Beskrivelse:

Undergangen er ikke noget, der kommer – den er her allerede. Den gamle natur er gået under, og ud af den er der opstået en ny. Det er tid til at opløse de gamle kategorier og lade hybriderne, transarterne og symbioserne komme til orde. Det er tid til at drømme en ny verden frem. Velkommen til en fest, der fejrer den nye natur, og begræder tabet af den gamle.
For første gang i verdenshistorien udgør mennesket en geologisk forandrende faktor. Vi påvirker de biologiske, klimatiske og geologiske forhold i en sådan grad, at der ikke længere findes uberørt natur. Nogle forskere kalder det den antropocæne tidsalder, som markerer slutningen på den verden vi kender. Det er ikke længere muligt, at tænke naturen og mennesket som to adskilte størrelser, så derfor må vi opfinde et nyt naturbegreb, der slipper idéen om, at svaret på menneskehedens fremtid ligger i fortiden – dengang naturen var “ren”.

Forestillingen arbejder med to primære tekstspor. Nanna Tychsen er inspireret af The Great Smog of London og skriver en række scener, der udspiller sig i en by, der pludselig er blevet tåget. Her undersøges muligheden for at tro på en fremtid og fortrænge bevidstheden om et økokollaps, men scenerne berør også mere spekulative felter som relationerne mellem menneske og maskine og menneske og dyr. Dramatiker Alexandra Moltke skriver et tekstkor, der er inspireret af Det Gamle Testamentes fem Klagesange. Koret skrives fra fortidens og fremtidens børns perspektiv, biernes perspektiv og dyrenes perspektiv og behandler temaer som undergang, forandring og tid.
Sofia Stål og Sofia Højgård Hansen skaber et scenisk univers, hvor naturen gradvist æder sig ind i den dramatiske handling og universet tilter fra ”det rene og naturalistiske”, til det mere “snavsede” og absurde. Tematikken bearbejdes både i de helt nære relationer og på et mere strukturelt og overordnet plan.
Vi undersøger muligheden for at inkludere levende fisk og kaniner på scenen, døde dyr og levende planter – hvad sker der når vi iscenesætter naturen? Med masker og vilde kostumer undersøger vi, hvad der sker, når mennesket tager dyret på, og dyret tager mennesket på.
Er tågen her også i morgen? er en afgangsforestilling fra Den Danske Scenekunstskole og Teaterhögskolan i Malmö i samarbejde med studerende fra KADK Arkitektskolen.

De studerende siger selv om projektet:

’’Med projektet ønsker vi at undersøge og udvikle nye kollaborative scenekunstneriske skabelsesprocesser, fordi vi tror på, at nyskabende kunst kun kan opstå i oprigtigt nyskabende processer og fordi vi ønsker at blive mere reflekterede og få større erfaring med kollaborative skabelsesprocesser.

Ved at udvikle en dramaturgi og form kollektivt gennem samarbejde på tværs af fagområder – i stedet for at følge den sædvanlige struktur fra “fabriksteatret”, hvor materialet udvikles på forhånd for derefter at realiseres i arbejdsrummet – får vi mulighed for at arbejde i et mere abstrakt univers end vi normalt kan på vores uddannelser, og vi får mulighed for at udvide forståelsen for vores egne fagområder (…)

Vi ønsker at udvikle et scenisk udtryk, der kan mærkes af både fagfæller og et alment interesseret publikum ved at skabe et inkluderende scenisk sprog og rum. Vi er her på udkig efter en metode, som kan være relevant i andre lignende scenekunstneriske samarbejdsprocesser, og ser det som en vigtig del af projektet at formulere og reflektere over denne metode undervejs, og efterfølgende formidle vores resultater til andre kunstnere og studerende på relevante uddannelser.

Vi mener, at et projekt, der taler ind i et nyt blik på verden, kalder på nye kunstneriske svar, og for at komme et nyt sted hen kunstnerisk, er vi nødt til at udvikle en ny proces, der rækker ud over en mere traditionel arbejdsgang. Derfor har vi samlet et bredt hold af autodidakte, professionelle og studerende fra forskellige kunstskoler i Danmark og Sverige – indenfor forskellige kunstneriske retninger. Ved at bryde med de traditionelle hierarkier i teaterarbejdet, forsøger vi at finde frem til en ny skabende metode, der kan udvide vores kunstneriske sprog.”

Projekttitel:

Er tågen her også i morgen?

Projektperiode:

2018

Beløb:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

Kontaktperson:

Troels Kortegaard Ullerup
+45 42 28 50 42
tku14@ddsks.dk

Projektteam:

Troels Kortegaard Ullerup, Skuespil – DDSKS Aarhus
Sofie Jonsson Stål, Arkitektur – KADK
Sofie Højgaard Hansen, Arkitektur – KADK
Thomas Diepeveen, Skuespil – DDSKS Odense
Nanna Tychsen, Dramatisk Skrivekunst – DDSKS Aarhus
Mads Eckert Hermansen, Lysdesign – DDSKS København
Alexandra Moltke, Dramatiker
Vanessa Moliné Petterson, Performance
Amanda Linnea Ginman, Instruktør
Uffe Christensen, Komponist