Patentdomstolen og de kreative brancher

22/05 2014

Når vi den 25. maj skal stemme ved Europaparlamentsvalget skal vi samtidig tage stilling til et større suverænitetsspørgsmål: Skal eller skal Danmark ikke være en del af Den Fælles Europæiske Patentdomstol?

 

Patenter er måske noget, de fleste forbinder med hvide kitler, dyr medicinalforskning og store ingeniørvirksomheder, men afstemningens udfald får også betydning for kreative iværksættere og kunstneriske udøvere, da et ja kan resultere i flere patenter på teknologi, software og metoder, der kan få indflydelse på eksempelvis design-, film- eller arkitektbranchen.

 

 

Hvad stemmer vi om?

På søndag skal vi tage stilling til en større omstrukturering af patentsystemet i EU. Helt konkret skal vi stemme ja eller nej til Den Fælles Europæiske Patentdomstol, og dermed beslutte, om det er et europæisk eller et dansk anliggende at vurdere gyldighed og krænkelser af virksomheders patenter.

 

Foruden en fælles patentdomstol omfatter omstruktureringen af patentsystemet også et europæisk enhedspatent. Enhedspatentet bliver oprettet uanset hvad resultatet af afstemningen bliver, men hvis enhedspatentet også skal gælde i Danmark, kræver det et ja til domstolen. Nogle lande har allerede valgt ikke at være en del af enhedspatentet, bl.a. Spanien, Italien og Polen.

 

Læs også DRs artikel: Forstå afstemningen om patentdomstolen på 2 minutter
Læs også Informations artikel: Rapport får Polen til at droppe patentdomstol

 

 

Argumenter for og imod

Diskussionen om den fælles patentdomstol vækker splittelse blandt politikere, forbund og organisationer. Fortalere mener, at en fælles instans vil gøre det billigere og nemmere at få patent, samt give kreative bedre muligheder for at sælge deres ideer til andre lande. Modstandere argumenterer derimod for, at det vil resultere i en betydelig suverænitetsafgivelse samt, at der vil udstedes langt flere patenter, som hæmmer udvikling og innovation.

 

Men hvad mener de, der sidder med patentrådgivning og patentovervejelserne helt tæt på? CAKI har spurgt sig til råds hos Kasper Birkeholm Munk, der til daglig rådgiver iværksættere og entreprenører i patent- og IPR-spørgsmål hos Opfinderrådgivningen og Jakob Balslev, tidligere studerende på Filmskolen, der med virksomheden ROKOKO netop har færdigudviklet en ny motion capture-teknologi, de nu overvejer at patentere. 

 

 

Kasper Birkeholm Munk, teamleder hos Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut:

Kasper Birkeholm Munk rådgiver til daglig iværksættere og entreprenører i udvikling og kommercialisering af ideer, herunder i patent- og IPR-spørgsmål.

 

”Det er ikke indlysende for os, om det skal blive et ja eller et nej. Selvfølgelig er det en god ting at formindske bureaukrati og gøre tingene mere overskuelige, men vi redder ikke dansk industri og konkurrenceevne alene ved, at det bliver billigere at få patent. Det der betyder noget er, at danske virksomheder bliver langt bedre til at tænke forretningsstrategisk og meget nøje overveje om og hvordan et patent vil skabe værdi. For mange små virksomheder er et patent ikke nødvendigvis relevant. Tager du et patent, skal du også have råd til at følge op på det og føre en retssag, hvis din virksomhed bliver krænket – ellers har patentet lille værdi, og så havde det måske været bedre at bruge pengene på markedsføring eller andre forretningsfremmende faktorer.”

 

Jakob Balslev, CEO & Founder af ROKOKO:

Jakob er tidligere studerende ved Den Danske Filmskole. Sammen med animationsinstruktør Petter Madegaard har han startet virksomheden ROKOKO (tidligere Cinema dell’Arte), der tilbyder animationsteknik, der kan bruges inden for bl.a. scenekunsten.  

 

”Der er i vores optik en grundlæggende diskrepans imellem kunstnerisk frihed og hele idégrundlaget bag patenter – nemlig at beskytte få mod at andre bruger deres opfindelser og deres teknik. ”Robin Hood”-tankegangen bag open source-bevægelsen, hvor man har en grundlæggende tro på, at man kan skabe mere og bedre ved at deles om både viden og teknologi, passer i mange sammenhænge bedre til den moderne måde at drive forretning på.  For små og mellemstore virksomheder kan det være livsnødvendigt at få adgang til teknologi og software for overhovedet at komme i gang. Patent-tankegangen har desværre udviklet sig til i dag i de fleste tilfælde udelukkende at beskytte de ressourcestærke, så alt viden og teknologi administreres på få hænder. Indenfor f.eks. medicinalindustrien kan dette give god mening, hvor forskning og udvikling er utrolig dyrt og risikabelt, men indenfor de kreative industrier giver det ingen mening at kunne beskytte en kunstnerisk og kulturel udvikling som samtidig, på sigt, vil kunne komme alle til gode.

 

I vores tilfælde bliver vi dog nødt til at forholde os til hvordan virkeligheden ser ud, og vi kan derfor se os nødsaget til at søge et patent på dele af vores opfindelse for at få det optimale ud af det og for at sørge for at ingen kan forhindre os i at lave det vi gør. Alt andet virker naivt og idealistisk så længe omverdenen agerer efter andre præmisser - særligt indenfor spændingsfeltet mellem teknologi og kunst, hvor vi befinder os. Den forestående afstemning vil ikke afhjælpe de problemer, vi nævner ovenfor og i værste fald blot føre til, at der vil blive taget flere europæiske patenter, som også vil gælde i Danmark. Risikoen er således at vi nærmer os en patentpolitik, som den i USA, hvor bl.a. software i stigende grad bliver patenteret og fører til meningsløse slagsmål, som ikke skaber nogen værdi for flertallet af virksomheder indenfor den pågældende industri.

 

Vi har valgt ”den jyske model”, hvor vi investerer vores overskud i at udvikle vores organisation og vores teknologi – dette kalder man også organisk vækst. Det ser vi som den sundeste måde at vokse på, hvis man som os har muligheden for det. Når man gerne vil udvikle sig på denne måde, er det svært at lave en så stor investering, som et patent ville kræve, uden at have eksterne investorer i ryggen. Det kan man på den måde blive tvunget til som lille virksomhed på et tidspunkt, hvor det måske ellers ikke er gavnligt. Vi står nu i den situation, hvor vi netop er ved at tage stilling til dette meget vanskelige valg. Det vigtigste for os er fortsat at få lov til at lave det vi er gode til uden at nogen kan komme og tage det fra os. Uanset hvilket patent vi søger, vil konkurrenter kunne bytte enkelt-komponenter ud og udfordre os alligevel. Det helt store patent, der ville sikre os absolut sikkerhed og monopol på vores teknologi, er for dyrt og besværligt. Det er med andre ord meget svært at vurdere om det er investeringen værd. Hvem ved hvad vi laver om to år, hvis vi prioriterer de ressourcer anderledes?”

 

Læs også DRs artikel: OVERBLIK: Se argumenter for og imod patentdomstolen
Læs også Politikens artikel: Lykkeberg: Med et ja til patent-domstolen overgiver vi os til teknokraterne


 

Softwarepatenter

Et ja til patentdomstolen kan også få betydning for IT og software, da det kan resultere i, at der udstedes flere patenter på software. Flere IT-virksomheder stiller sig således kritiske overfor den fælles domstol, herunder IT-Politisk Forening, Forbundet af IT-professionelle og den uafhængige internetpolitiske tænketank Bitbureauet.

 

”Softwarepatenter bremser den teknologiske udvikling, besværliggør open source-projekter og favoriserer primært store virksomheder, der har de nødvendige ressourcer til at forfølge et patent frem for små og mellemstore virksomheder, der er i stand til at innovere, men ikke til at forsvare sig mod anklager om patentkrænkelser,” har Henrik Chulu fra Bitbureauet udtalt til Initiativet mod Softwarepatenter.

 


 Det siger partierne:

  • Socialdemokratiet: JA
  • Radikale Venstre: JA
  • Konservative: JA
  • SF: JA
  • Liberal Alliance: JA
  • Venstre: JA
  • Folkebevægelsen mod EU: NEJ
  • Dansk Folkeparti: NEJ
  • Enhedslisten: NEJ

 

Læs mere om partiernes holdninger i Patentavisen: Hvad stemmer vi om?

Læs også om patent og IPR i CAKIs publikation: IPR - Intellectual Property Rights

 

(Foto: Folketingets EU-oplysning)

CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Kbh K. Tlf.: 41 88 25 88

Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bookmark and Share