Få råd til at rejse ud

05/05 2016

Det kan være dyrt at tage et studieophold i udlandet. CAKI har samlet en række fonde, du kan søge, hvis du søger økonomisk støtte til dit udvekslingsophold.

 


Augustinus Fonden // løbende
Fonden yder støtte til sociale og kulturelle formål samt til studierejser for enkeltpersoner.

Beckett-Fonden // 1. feb, 1. maj, 1. aug og 1. nov

Støtter bl.a. musik, teater, bildende kunst m.v. Støtte til disse formål kan ydes både til konkrete arrangementer, herunder udstillinger, samt til studierejser, undervisning, forskning, bogudgivelser etc. Støtte ydes almindeligvis ikke til videregående uddannelse eller studier før ansøgeren har gennemført grunduddannelse eller til kunstnere, før disse har markeret sig offentligt indenfor deres område (udstillingsvirksomhed, debutkoncert etc.). Du skal oprettes som ansøger (website) inden du kan søge.

 

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen // 1. onsdag i marts og 1. onsdag i oktober
Tilbyder legater til studier i USA efter bachelorgraden eller tilsvarende niveau.
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning til ALLE, der overvejer universitetsstudier, forskning eller praktikophold i USA. Ansøgningsskema skal rekvireres.

 

Ebba Celinders Legat // 15. maj

Studie- og rejselegater for unge kunstnere, fortrinsvis malere, der får eller har fået undervisning på Kunstakademiet i København eller et andet dansk kunstakademi. Intet ansøgningsskema

 

Familien Hede Nielsen Fond // søg seks måneder før rejse
Yder bl.a. støtte til uddannelsesmæssige formål, herunder studier og arbejde i udlandet for at fremme dansk industri og handel. Uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

 

Karen og Olga Nybye´s fond // fra 1. aug – 1. okt
Støtten gives til studierejser og lignende. Ansøgninger modtages kun fra 1. august til den 1. oktober. Ansøgningsskema skal benyttes og ligger kun på fondens hjemmeside i ansøgningstidsrummet.

 

Knud Højgaards fond // min. én måned før rejse

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Ansøgningen skal være fonden i hænde 1 måned før rejsen begyndes.

 

Lauritzen Fonden // 4. juli  og 7. oktober 2016
Yder støtte til et mindre antal studierejselegater til unge kunstnere med særlige talenter.
4 årlige ansøgningsfrister

 

Nordeafonden // ansøgningsfrist 1. maj og 1. november
Støtte til bl.a. studieophold i udlandet. Ansøgningsskema skal rekvireres.

 

Oticon Fonden // løbende
Alle studieretninger kan ydes støtte til studier eller praktik i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er dog, at ansøgeren er blevet bachelor og har et karaktergennemsnit på mindst 8 efter 13-skalaen eller 7 efter 12-skalaen. En ansøgning skal være Fonden i hænde senest en måned før det planlagte studieophold. Behandling af ansøgninger tager 1-2 måneder. Ansøgningsskema downloades på websitet.

 

 

 

Find flere legater

Du kan finde flere fag- og egnsspecifikke legater i legatdatabaser som bl.a. Fundraising til kreative projekter, Studerende Online, Ideer for livet og hos Københavns Kommune.

 

 

(Foto: Fra det CAKI-støttede projekt Parismetoden)

CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Kbh K. Tlf.: 41 88 25 88

Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bookmark and Share