CAKIs_opslagstavle_550px.jpgOm CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation 

 

  

CAKI er et videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Vi arbejder for at styrke professionaliseringen af kunstneriske studerende gennem fokusområderne tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.

 

Hvert år uddannes nogle af de bedste udøvende, skabende og producerende kunstnere fra de kunstneriske uddannelser. For at øge dimittendernes muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv, er det vigtigt, at de allerede under uddannelsen får kendskab til, og erfaring med, at samarbejde på tværs af kunstneriske fagområder og omgivende brancher samt får indsigt i supplerede kompetencer, der kan styrke deres fortagsomhed med udgangspunkt i den enkeltes faglighed. 

 

Derfor supplerer CAKI de studerendes kunstfaglige uddannelse med rådgivning, kurser og workshops inden for emner som fundraising, selv- og projektledelse samt opstart af egen virksomhed. Derudover bidrager vi løbende til udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsorienterede tiltag på uddannelserne, som f.eks. mentorordninger.

 

 

CAKIs fokusområder

På CAKI arbejder vi målrettet med vores tre fokusområder: entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation.

 

Entreprenørskab

CAKI tilbyder undervisning og rådgivning i professionalisering supplerende de respektive kunstneriske fagområder i form af kurser, workshops og individuel rådgivning for studerende og undervisere.  

Derudover indsamler, behandler og videreformidler vi viden og erfaringer om undervisning, eksaminationsformer og evaluering af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser.

 

Tværfaglighed og innovation

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser møder som professionelle. CAKI arbejder derfor med at opbygge kompetencer, der muliggør et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarterne, sektorer og videnområder.

Kompetencer inden for tværfaglighed er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. I det tværfaglige samarbejde kan kunstneriske og kreative kompetencer være vigtige redskaber til nytænkning, som kan have relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.


Læs mere om CAKIs ydelser og aktiviteter under medlemmer. 

 

 

Projektpulje

CAKI forvalter en projektpulje, der kan søges af de studerende. De bevilligede projekter skal øge de studerendes kompetencer inden for CAKIs fokusområder: innovation, entreprenørskab og/eller tværfaglighed.


Læs mere om CAKIs projektpulje. 

 

  

Organisation

CAKI er organiseret under Kulturministeriet, og arbejder med en referencegruppe bestående af rektorerne ved de kunstneriske uddannelser i København. CAKI fungerer som en medlemsorganisation bestående af ti medlemsinstitutioner fordelt på A- og K-medlemmer (associeret- eller fuldt medlemskab). CAKI hører administrativt under Rytmisk Musikkonservatorium.

 

CAKI blev etableret i 2011 som en videreudvikling af Workshopscenen, der siden 1996 har været kunstuddannelsernes netværk for tværfaglige projekter.

 

CAKI har kontor på Kunstakademiet Billedkunstskoler på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K. Se her, hvordan du finder os.

 

Læs mere om CAKIs organisation og medlemmer


Mål og resultater

CAKI er en tværinstitutionel indsats, der er forankret på Rytmisk Musikkonservatorium. CAKIs opgaver fremgår som et punkt i rammeaftalen for RMC og lyder som følgende:

 

’Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed er CAKIs målsætning at bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.

 

CAKI udbyder årligt seks kurser eller workshops for de studerende inden for virksomhedsopstart, fundraising, kommunikation o. lign.’


 

CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Kbh K. Tlf.: 41 88 25 88

Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bookmark and Share