VidenprojektLZ.jpg

 

TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER


CAKI startede i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER PÅ HOLMEN i 2011 – et udviklingsprojekt, der ønskede at udvikle og udnytte det omfattende potentiale i læringsmiljøer på tværs af de kunstneriske uddannelser.


Gennem praksisnære udviklingsforløb og reflektionsfora for undervisere, blev der skabt et stærkt tværkunstnerisk læringsmiljø mellem kunstskolerne præget af diversitet, tværgående undervisningsaktvititeter og faglige møder.


Målet for TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER


  • At skabe faglige mødesteder for undervisere på tværs af kunstarter og videnparadigmer.
  • At bidrage med inspiration og viden om kompetenceudvikling i grupper.
  • At møde nationale og internationale lærings- og kreativitetsforskere.
  • At udvikle tværkunstneriske undervisningsaktiviteter sammen med kolleger fra andre kunstarter.

 

 

KOMMENDE SYMPOSIER

 

Den 24. februar afholder CAKI i samarbejde med KUR et tre timers seminar om Tværkunstneriske Læringsmiljøer


Seminariet i februar er endnu et tiltag i at styrke det tværkunstneriske læringsmiljø på Holmens kunstskoler, og dagen vil bl.a. byde på oplæg om 'transformativ læring' og 'det tværkunstneriske begreb' samt drøfte, hvilke samarbejder mellem undervisere, der skal udvikles fremadrettet.

Se hele programmet her.

 

Hvor og hvornår?

Mandag den 24. februar 2014 kl. 13.00-16.00 i Akvariet, Rytmisk Musikkonservatorium, Leo Mathisens Vej 1, 1437 København K

Tilmeld dig ved at sende en mail til pernille@caki.dkPUBLIKATION


Publikation indeholder en oversigt i tid over aktiviteter på Tværkunstneriske Læringsmiljøer fra
juni 2011 til maj 2013 samt reflektioner fra deltagende undervisere på tværs af de kunstneriske uddannelser på Holmen.


Download publikationen Tværkunstneriske LæringsmiljøerNYHEDSBREVE


Læs TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILØERS nyhedsbrev:

 

 

 

 

VIDEO


Videoerne består af oplæg fra oplægsholdere samt en række interviews med undervisere og studerende, der har deltaget på Tværkunstneriske Læringsmiljøer.


Oplæg ved Knud Illeris om transformativ læring:

Oplæg ved Ralf Strøbech om det tværkunstneriske begreb:


Interviews:

 15.03.2013

 

NYHED


CAKI inviterer til tre timers symposium om Tværkunstneriske Læringsmiljøer


TLM_Publikation.jpgLæs hele nyheden her


 15.03.2013

 

NYHED


Invitation.jpg

 

 

Få mere information  om symposiet 1. maj 2013 her.

 

 


 11.02.2013

NYHED


WORKSHOPFORLØB

CASTING-TRACES-eflyer-v4_Page_1.jpg


"8 Tableauer af krævende rekvisitter" er en uges workshop fra 18.-22. marts 2013 for arkitektstuderende, dansestuderende og filmstuderende. Intentionen med workshoppen er at give de studerende en forståelse for at samarbejde på tværs af fagligheder.

 

Workshoppen er inddelt i faserne koncept, skitse og forestilling, hvor sammenhængen mellem lokaliteter, situationer og attituder udforskes.


De studerende arbejder i grupper og modtager vejledning af de tilknyttede undervisere: Jeremy Nilson (SSKS), Morten Meldgård (KARCH), Karin Priergaard Worsøe (DFS), Poul Helmer (SSKS) og Cort Ross Dinesen (KARCH).


Workshoppen er faciliteret af arkitekterne Elin Eyborg og Karól Kvaran slutter med en visning af tablauerne fredag 22. marts.


Se billeder fra workshopforløbet på Elins hjemmeside.

 01.12.2011

NYHED

 

2# SYMPOSIUM


På Tværkunstneriske Læringsmiljøer Symposium #2 d.1.12.2011 diskuteredes ”KREATIVITETENS KONTRASTER” ved oplæg og deltagelse fra Lene Tanggaard, cand. psyk og professor ved Ålborg Universitet, afd. for kommunikation & psykologi.

 

Opsummering

Lene Tanggaard omtalte både de samtidige forhold for kreativiteten, og de udfordringer der opstår i den forbindelse, både samfundsmæssigt og som undervisere på de kunstneriske og kreative uddannelser.

 

Efter 2007 opstår nye incitamenter i tiden der stiller krav om kreativitet og innovation, da ”kreativitet er ikke længere en luksus for de få – men en nødvendighed for alle”. Der er således en mere åben holdning overfor andre økonomiske rationaler og opmærksomhed på videndeling som en bærende del af udviklingen indenfor både det kreative, innovative og entreprenørielle i samfundet.

 

Men samtidig kæmper samfundet med den tidligere højkonjunkturs fejring af ”det nye” for det nyes egen skyld og en brug-og-smid væk kultur. Der er behov for at erfare det gamle og en fordybelse i traditionen, før der kan tilføres et felt noget værdifuldt nyt og innovativt. Fra uddannelsesinstitutionerne er der således også et stort ansvar forbundet med at uddanne kreative samfundsborgere.

 

Kreativitet og entreprenørskab handler om andet og mere end nye produkter der skal designes, produceres og sælges. Det handler om at lære mennesker at samarbejde på tværs af fagligheder så der kan opstå rum for udvikling af det kreative potentiale.

 

Endelig udtalte Lene Tanggaard i forlængelse af diskussionen fra tidligere symposium og møder vedrørende sprogets centrale rolle: ”Man skal være opmærksom på diskursen. Når vi bruger de fine ord kan det også fungere undertrykkende uden at man er bevidst om dette. Man skal forholde sig til den dominerende diskurs – innovation er koblet på økonomien.

 


 

01.11.2011

NYHED

 

2# MANDAGS SYMPOSIUM

 

Mandag d. 31. oktober samledes underviserne i TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER til 2# Mandagssymposium.


Med udgangspunkt i 1# Mandagssymposium blev væsentligheden af at forme et indbyrdes sprog der rækker ud over den enkelte faglighed synlig. Deltagerne havde derfor til opgave at fremlægge forskellige projekter, der omhandlede det at nærme sig en proces hvor netop det særlige ved det fagspecifikke sprog kommer til syne.

 

De tværfaglige arbejdsgrupper er nu inddelt og har påbegyndt drøftelser af erfaringer og forestillinger fra eget faglige, kunstneriske og pædagogiske felt.  


 

20.09.2011


NYHED

 

1# MANDAGS SYMPOSIUM


Mandag d.19. september samledes underviserne i TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER til Mandagssymposium.


Sidste uges kick off gjorde det tydeligt, at netop rammerne for arbejdsprocessen er central. Da hver underviser er bundet af et sprog knyttet til den enkeltes faglighed, er det vigtigt at forme et indbyrdes sprog, der rækker ud over denne faglighed.

 

Et sprog der samtidig bidrager til at forme et mere avanceret arbejds- og erfaringssprog indenfor fagene. Dette kan være et udgangspunkt i udviklingen af undervisning på tværs af de kunstneriske fag.

 

Aftenens fokus var derfor at danne arbejdsgrupperne og skabe rammesætningen for at kunne mødes, drøfte erfaringer og forestillinger fra eget faglige/kunstneriske/pædagogiske område. Samtidig var alle blevet stillet en opgave, der var et oplæg til, hvordan man kan nærme sig en proces, hvor dette/disse sprog kommer til syne.

 

Opgaven bestod i at hver underviser medbragte en genstand eller et udtryk, som har udgjort et problemfelt eller et komplekst udviklingsforløb. En udvikling der har rejst væsentlige, tankevækkende eller problemfyldte erfaringer og overvejelser – og som muligvis fik et fejlagtigt eller succesfyldt resultat – enten som værk eller proces.

 

Med udgangspunkt i denne genstand eller udtryk skulle underviseren fortælle. Med fortællingen hører nemlig en fremvisning af forskellige trin i den oplevede proces. Parallelt med fortællingen kan der opstå et metodisk og/eller teoretisk sprog-materiale der dels udpeger forskelle, dels fællesskaber mellem de forskellige fag og kunstretninger.

  

09.09.2011


NYHED


1# Symposium

 

På Tværkunstneriske Læringsmiljøer Symposium #1 d.8.09.2011 diskuteredes tre arbejdsmetoder ved eksterne gæsteforelæsere. Arbejdsmetoderne var reflekterende teams, etnografisk metode og kollegial supervision.

Rikke Lund Heinsen og Lene Kobbernagel, Statens Teaterskole indledte med at introducerereflekterende teams som arbejdsmetode. Rikke og Lene tog  udgangspunkt i sproget som afgørende faktor for personlig og faglig identitetsskabelse. Igennem øvelser og eksempler illustrerede de, hvordan man med en øget opmærksomhed på sprogets og ordenes betydning kan åbne op for nye arbejdsprocesser og for en dybere forståelse af hinanden, for udfordringer og løsninger.

Anne Line Dalsgaard, lektor ved Antropologi & Etnografi, Århus Universitet præsenteredeetnografisk metode som redskab til deltagerobservation og til tilegnelse af ny viden. Gennem en observationsøvelse viste Anne, hvor forskelligt vi hver især oplever og registrerer vores omverden. Med etnografisk metode observerer man distanceret fra sine egne følelser og sociale spil og ens opmærksomhed skærpes på omverden. Det er en relevant metode til at sætte ny viden i spil og få nye spørgsmål til at dukke op – ikke til at finde svar.

Til sidste præsenterede Hanne Leth Andersen, professor ved Roskilde Universitet arbejdsmetoden kollegial supervision. Kollegial supervision er en metode til udvikling af undervisning, hvor en kollega bringes ind for at observere en andens undervisning, hvilket efterfølges af en 1 times samtale imellem de to. Den observerende kollega indgår som observatør, ikke som rådgiver, og dialogen mellem de to kollegaer skal være anerkendende og fortrolig. Det kræver aktiv lytning og åbenhed i samtalen for at åbne for nye perspektiver og nye tilgange for den pågældende undervisers undervisning.

 


 

26.08.2011


KICK OFF! Tværkunstneriske Læringsmiljøer


Torsdag d. 25. august 2011 var der kick off på TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER. Fra start blev der gjort imponerende anslag til et frugtbart fremtidigt samarbejde på tværs af de kunstneriske uddannelser på Holmen. Efter initiativets ide og vision blev præsenteret af Pernille Skov, CAKI, og Lars Brinck, Rytmisk Musikkonservatorium, begyndte en engageret og passioneret debat med udgangspunkt i en række spørgsmål:


  • Hvilken egen undervisningspraksis forestiller I Jer at kunne stille til rådighed for projektet?
  • Hvilke tværkunstneriske praksisser kunne I være interesserede i at få et indblik i (inden for såvel som udenfor Holmens uddannelser).
  • Hvad forventer/håber I projektet vil tilføre jer som undervisere, jeres studerende og den institution I arbejder ved?


Med stor energi og enighed om vigtigheden af initiativet, startede en dialog om udviklingen og udnyttelsen af det store potentiale kunstskolerne besidder i kraft af deres omfattende praktiske og teoretiske erfaring og viden på tværs af kunstarter, undervisningstraditioner og videnparadigmer.


Dialogen fortsættes d. 8. september 2011 med SYMPOSIUM I, der fokuserer på praksisudviklingsmetoder - kollegial supervision, reflekterende teams og etnografisk metode.

 

 


For mere information kontakt koordinator ved CAKI Pernille Skov:

T: 41 88 25 88/ M. 23 81 97 68 / E: pernille@caki.dk

 

RMC-logo_CAKI_web.png


Støttet af:

Kompetencesekratariatet

CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Kbh K. Tlf.: 41 88 25 88

Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bookmark and Share